Aramaion bizi

Elkarteentzat informazioa

Ziurtagiri elektronikoa lortzeko modua

Elkarte bat sortzeko prozesua

Elkarte bat, irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatua da, pertsona fisikoez osatuta – boluntarioak izan daitezke –, eta nortasun juridiko osoarekin. Helburua kulturala, kirolekoa, soziala, erlijiosoa edo hezkuntzakoa izan daiteke, eta onura publikoko deklarazioa eska dezake. Elkarteak, estatu mailan, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen 1/2002 Lege Organikoak arautzen ditu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legeak.

- Nork sortu dezake elkarte bat?

- Elkarte bat sortzeko baldintzak

- Beharrezko dokumentazioa

- Erregistroan inskribatzea, nola?

Informazio praktikoa