Aramaio ezagutu

Artikuluak

Gaika kontsultatu Aramaio eta aramaioarrekin zerikusia duten artikuluak:

 

HIZKUNTZA

Aramaioko euskara (azterketa dialektologikoa), JOSE LUIS ORMAETXEA LASAGA, 2005, Doktorego tesia

“Aramaioko hizkera”, Jose Luis Ormaetxea Lasaga , 2006

“Apparent time variation in basque: Variation in Aramaio and Otxandio”, Jose Luis OrmaetxeaLasaga, 2010, Euskal Herriko Unibertsitatea

“Izan zirelako gara, eta garelako izango dira” Patxi Urribarren Leturiaga , Euskara 55, 61-88 (2010)

“Aramaionako euskeraren berezitasunak, euskal idazleak, eta euskeraren egoera eta etorrera” 1972 , Patxi Uribarren Leturiaga, Euskara XVI, 157-167

Pedro Pujana Agirregabiria (1915-2001) , Patxi Uribarren EUSKERA - XLVI, 2001, I

 Arabako idazleak , Patxi Uribarren, Euskera. 2009, 54, 1. 127-140

“Herri euskaldunetan ikusi genuen lehen zinema hura (Aramaio 1956-1968)”, in Txillardegi lagun giroan UEU,301-311 P. Salaberri Herri euskaldunetan ikusi genuen lehen zinema hura ( Aramaio 1956.1968)

Euskal Herriko eliza katolikoa eta euskara batua. Patxi Uribarren

 

BIOGRAFIAK:

Bizente Goikoetxea, Eusko Ikaskuntza, Sabin Salaberri

Gabirel Jauregi (1895-1945), prime libro sobre física y quimica en euskera

Gabirel Jauregi (1895-1945), fisika eta kimikari buruz euskaraz idatziriko lehen liburuaren egilea

Sabin Salaberri, Eusko Ikaskuntza (Zuriñe Velez de Mendizabal)

Euskal idazleak, Luis Barraiazarra, Karmel 1995 1/2

Martin de Alzaga Olabarria Eusko Ikaskuntza (Jose Maria Velez de Mendizabal)

Martin de Alzaga Olabarria  Buenos Aires Historia

PEDRO IGNAZIO BARRUTIA ARAMAIOKO ANTZERKILARIA , Velez Mendizabal

 Vicente  Goicoechea y Errasti, renovador de la música sagrada , Sabin Salaberri.         Cuadernos de cultura 11.1987

Gloria y tragedia de Martin de Alzaga, Mariano Errasti. Cuadernos de cultura 4. 1983

 

LITERATURA:

Juan Carlos De Guerra, 1901, “Los versos de abendaño” Euskal Erria 45, 277-279

“La hichizada de Amboto”, Leyendas alavesas  , Manuel Diaz de Arcaya (1898), 190-231

Ricardo Becerro de Bengoa 1886 , “Cuentos de Aramayona. Ulefiñ”, Euskal-erria 14(50-55),54(1906 83-84)

Ricardo Becerro de Bengoa 1891, “En Cruceta , Aramayona”, Euskal Erria 25, 193-197

“Leyendas alavesas. La hechicera de amboto”, Vida Vasca 33, 80-84, A. Oñate (seud. Adolfo Lafarga Lozano)

“El gallo de Aramayona”, Vida Vasca 18, (57-61) 1941 urtea.

“Aramaxoko oilarrra. Erri jakintza edo folklore”, Tolosatar P., “Txindoki”, Lekuonatar Manuel jaunaren omenezko idazki- bilduma” pdfan

Zapirainen “Anboto” operaren testua Toribio Alzagak idatzita , Euskal Erria 69 (1909) 471-478

“La desaparecida del Valle” ,Grupo de Historia de Aramayona

 

FOLKLOREA, Etnografia, antropologia:

“Notas sobre la vida pastoril en Aramayona” . Anuario de Eusko-Folklore 15, 181-184. Felipe Tolosa 1955

“Folklore Alaves, Folklore del Valle de Aramayona” por Jose iñigo Irigoyen  194, 135-145

 

ZUZENBIDEA:

Euskal Foru-zuzenbide zibila eta Arabako Aramaio herria, Andres Urrutia

EUSKAL FORU-ZUZENBIDEA ETA BERE ERAGINA ARAMAION, Patxi Uribarren

EUSKAL HERRIKO ZUZENBIDE ZIBILA, ORAINA eta GEROA. TRONKALITATEA BIZKAIA, ARAMAIO ETA LAUDION

 

ARKEOLOGIA:

 Congreso internacional sobre arqueologia de la Guerra Civil Española. Intervenciones arqueológicas en el poblado de Murugain (Aramaio) Etor Telleria Sarriegi

“Sondeos arqueologicos en el poblado de Murugain, Estudios de Arqueologia Alavesa 27, 135-216 )

sastiña Arkeoikuska 2009

murugain Arkeoikuska 2009

Murugain Arkeoikuska 2003

 

HIDROLOGIA:

Arquitectura balnearia del Territorio Histórico de Álava:

Catalogo de aguas minero medicinales de España y del extrajero (1889)

 

MUSIKA:

Zapirainen “Anboto” operaren testua Toribio Alzagak idatzita , Euskal Erria 69 (1909) 471-478

 

GURE MENDIAK , IBILBIDEAK:

  • ANBOTO:

“Anbotoko aitza”, Pyrenaica 17 ,1967, 24-25 , Pakol

  • TELLAMENDI:

“Tellamendi, voladura de su cruz”, Pyrenaika 106 1977, 25-26, G. Lopez de Gereñukoa

“Tellamendi y Lurgorri”, Pyrenaica 3, 1974 , 30-32, Pagazuri (seud.)

  • ARAMAIO

La suiza alavesa : caminando por los montes de Aramaio / Juan Mª Ansa,  2003, Pyrenaica 213 zk.

  • ORIXOL

“Oriol, cara este.un tesoro escondido en los montes de Arangio” Pyrenaica 254, 2014, 46-49, Gotzon Iraola

“El amboto, la cara este”, Katazka 28, 1979, J Quirante

 

 

 

 

 

Informazio praktikoa