Landa guneetako plan bereziak kontsultagai, maiatzaren 17a arte

Otsaileko ohiko udalbatzan, Arexola, Arriola, Barajuen, Uribarri, Suña eta Zabola landa guneetako (nucleos rurales) plan berezien lehen onarpena eman zitzaion. Martxoak 8an, ALHAOn (Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala) argitaratu zen eta maiatzaren 17a bitartean epea irekita egon da, planak ikusteko eta beharrezko ikusten diren alegazioak egiteko.

Webgunean hementxe kontsultatu daiteke:

Plan hauetan gauza ezberdinak xehakatzen, zehazten, dira, besteak beste eraikigarritasuna, bai etxebizitza berrientzako zein orain arte daudenentzako.

Albiste gehiago →