Aste honetan egingo da ohiko plenoa

2021eko APIRILAREN 29an, osteguna, arratsaldeko 19:00tan, Aramaioko udaletxeko Bilkura aretoan OHIKO BILKURA deitu da, ondoren aipatzen diren aztergaiekin.

Quorum nahikoa egon ezean, bigarren deialdia 48 ordu igaro ondoren egingo da.

AZTERGAIAK:

1.     ONARTZEA, BADAGOKIO, AURREKO BILKURETAKO AKTAK.

2.     DEKRETUEN BERRI EMATEA.

3.     ONARTZEA, IKUSIZ GOZATU ELKARTEAREKIN HITZARMENA LUZATZEA.

4.     ONARTZEA, BADAGOKIO, BESAIDEKO LUR SAILAREN LAGAPENA.

5.     ADOSTASUNA AGERTZEA FORU GOBERNU KONTSEILUAREN ABENDUAREN 29KO 720/2020 AKORDIOAREKIN, ZEINAREN ARABERA ONARTZEN BAITA 2021EKO ABENDUAREN 31RA ARTE LUZATZEA ABENDUAREN 26KO 904/2016 AKORDIOA, GIZARTE ZERBITZUAK FORU ALDUNDIAK EMATEKO.

6.     GALDERAK ETA ESKAERAK.

Albiste gehiago