Administrazio epeak berrabiarazi dira

Alarma-egoeran zehar, prozesu- eta administrazio-epeei buruzko neurriak hartzen joan diren hainbat mailatako arauak ugaritzeak berriro hasteko eta epeak zenbatzeko erregimena argitzea eskatzen du.

Kontuan hartu beharreko arauak hauek dira:

  • 463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19 delakoak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena.
  • 11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31ko, COVID-19 delakoari aurre egiteko gizarte- eta ekonomia-arloko presazko neurri osagarriak hartzen dituena.
  • 15/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 21ekoa, Ekonomia eta enplegua sustatzeko premiazko neurri osagarriei buruzkoa .
  • 16/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 28koa, Justizia Administrazioaren esparruan COVID-19 delakoari aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei buruzkoa.
  • 537/2020 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak aitortutako alarma-egoera luzatzen duena.

Etenaldi kasu hauetan ez da kontuan hartu interesdunak bere borondatez epeen etendura alde batera utzi eta tramiteekin aurrera jarraitu duenean.

Urtean, salbuespen gisa, abuztua balioduna izango da ondorio prozesaletarako, abuztuaren 1etik 10era bitarteko egunetan izan ezik, larunbat, igande eta jaiegunetan, eta, beraz, abuztuaren 11tik 31ra bitartekoa. Abuztua balioduna da oraindik epe administratiboetarako, urriaren 1eko 39/2015 Legeak xedatzen duen bezala.

ADI! Epe batzuk hasieratik berriz kontatzen hasten dira; beste batzuk, ordea, etenda gelditu ziren unetik aurrera kontatzen jarraituko dute.

 

  ETENALDIAREN HASIERA ETENALDIAREN AMAIERA ONDORIOAK
ADMINISTRAZIOAREN EPEAK 2020/03/14 2020/06/01 epeak lehen zeuden egoeratik kontatzen jarraituko dute
PRESKRIPZIO EPEAK ETA ESKUBIDE ETA EKINTZEN IRAUNGIPENA 2020/03/14 2020/06/04 epeak lehen zeuden egoeratik kontatzen jarraituko dute
KONTRAKO EGINTZEN AURKAKO ERREKURTSO EDO ERREKLAMAZIOETARAKO EPEAK 2020/03/14 2020/06/04 epeak etendura amaitu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera kontatzen hasiko dira berriz (2020/06/05)
EPE PROZESALAK 2020/03/14 2020/06/04 –         Oro har, epeak etendura amaitu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera kontatzen hasiko dira berriz (2020/06/05)

–         Prozedura-legeen arabera prozedura amaitzen duten epaien eta gainerako ebazpenen aurkako errekurtsoak iragarri, prestatu, formalizatu eta jartzeko epeak, alarma-egoeran zehar aplikatzen direnak, eta etendura amaitu eta hurrengo 20 egun balioduneko epean jakinarazten direnak bikoiztu egiten dira (hasierako epea luzatzen da).

LIZITAZIOEN EPEAK  
–         egoera, alarma-egoera justifikatzen duten egitateei hertsiki lotuak, interes orokorra babesteagatik edo zerbitzuen oinarrizko funtzionamenduagatik edo interesdunaren baimenagatik EZ DIRA EPEAK ETEN
–         lizitazio elektronikoa 2020/03/14 2020/05/07 epeak lehen zeuden egoeratik kontatzen jarraitu dute 2020/05/07az geroztik
–         Lizitazio ez elektronikoa 2020/03/14 2020/06/01 epeak lehen zeuden egoeratik kontatzen jarraituko dute 2020/06/01etik aurrera
KONTRATAZIO ARLOKO ERREKURTSO BEREZIAREN EPEAK  
–         alarma-egoera justifikatzen duten egitateei hertsiki lotutako egoerak, interes orokorraren babesa edo zerbitzuen oinarrizko funtzionamendua edo interesdunaren baimena direla eta EZ DIRA EPEAK ETEN
–         lizitazio elektronikoa 2020/03/14 2020/05/07 Printzipioz, kontatzen hasiko da berriz ere, epeen etendura amaitu (2020/05/08) eta hurrengo egun baliodunetik [Estatuko Abokatutzaren irizpidearen arabera (2020.05.18 txostena)]. Auzitegi bakoitzak irizpideak berretsi beharko ditu.
–         Lizitazio ez elektronikoa 2020/03/14 2020/06/01 Printzipioz, kontatzen hasiko da berriz ere, epeen etendura amaitu (2020/06/02) eta hurrengo egun baliodunetik [Estatuko Abokatutzaren irizpidearen arabera (2020.05.18 txostena)]. Auzitegi bakoitzak irizpideak berretsi beharko ditu.

Albiste gehiago →