Plenoa egingo da ostegunean

2019ko urriaren 31n, osteguna, arratsaldeko 19:00tan, Aramaioko udaletxeko bilkura aretoan ohiko bilkura deitu da, ondoren aipatzen diren aztergaiekin.

Quorum nahikoa egon ezean, bigarren deialdia 48 ordu igaro ondoren egingo da.

AZTERGAIAK

  1. ONARTZEA, BADAGOKIO, AURREKO BILKURATAKO AKTAK.
  2. DEKRETUEN BERRI EMATEA.
  3. ARAMAIOKO ERABILERA ANITZEKO UDAL GAZTE ZENTROAREN EGOKITZE LANEN KONTRATUAREN ESLEIPENA ONARTZEA.
  4. HASIERAKO ONARPENA EMATEA 2020 URTERAKO ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETARI.
  5. HASIERA EMATEA 6 POLIGONOKO 66, 68, 548 ETA 549 PARTZELEN ARTEKO BIDEAREN DESAFEKTAZIO ESPEDIENTEARI.
  6. GALDERAK ETA ESKAERAK.

Albiste gehiago →