Ostegunean ohiko udal plenoa egingo da

2020ko irailaren 24an, osteguna, arratsaldeko 19:00tan, Aramaioko udaletxeko bilkura aretoan OHIKO BILKURA deitu da, ondoren aipatzen diren aztergaiekin.

Quorum nahikoa egon ezean, bigarren deialdia 48 ordu igaro ondoren egingo da.

AZTERGAIAK:

1.   ONARTZEA, BADAGOKIO, AURREKO BILKURETAKO AKTAK.

2.   DEKRETUEN BERRI EMATEA.

3.   ONARTZEA UDAL ERAIKINETAKO IGOGAILUEN MANTENTZE ZERBITZU KONTRATUAREN LUZAPENA EGITEA.

4.   2019KO KONTU OROKORRA ONARTZEA.

5.   IBARRAKO GUNEA BERRITZEKO PLAN BEREZIARI (HBPB) HASIERAKO ONARPENA EMATEA.

6.   ETXAGUENGO ERROTAREN UR APROBETXAMENDUAREN TITULARTASUN ALDAKETA EGITEA.

7.   BEHIN BETIKO ONARPENA EMATEA, ARAMAIOKO LANDA BIDE PUBLIKOEN INBENTARIOAREN HIRUGARREN FASEARI.

8.   HITZARMENA SINATZEA GORBEIALDEKO KUADRILLAREKIN, KONPOSTAJE KOMUNITARIOKO HAINBAT EREMU KONTROLATU ETA MANTENTZEKO.

9.    GALDERAK ETA ESKAERAK.

Albiste gehiago →