Ohiko plenoa egingo da ostegunean

2021eko URRIAREN 28an, osteguna, arratsaldeko 19:00tan, Aramaioko udaletxeko Bilkura aretoan ohiko bilkura deitu da, ondoren aipatzen diren aztergaiekin.

Quorum nahikoa egon ezean, bigarren deialdia 48 ordu igaro ondoren egingo da.

AZTERGAIAK

  1. ONARTZEA, BADAGOKIO, AURREKO BILKURAKO AKTA.
  2. DEKRETUEN BERRI EMATEA.
  3. 2021EKO KONTU OROKORRA ONARTZEA.
  4. BEHIN BEHINEKO ONARPENA EMATEA ARAMAIOKO H.A.P.O.REN 2. ALDAKETA PUNTUALARI
  5. GALDERAK ETA ESKAERAK

Albiste gehiago →