Martxoaren 30ean ohiko bilkura

2023ko MARTXOAREN 30ean, osteguna, arratsaldeko 19:00tan, Aramaioko udaletxeko Bilkura aretoan OHIKO BILKURA deitu da, ondoren aipatzen diren aztergaiekin.

Quorum nahikoa egon ezean, bigarren deialdia 48 ordu igaro ondoren egingo da.

AZTERGAIAK

 

  1. ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, AURREKO BILKURETAKO AKTAK.
  2. EKRETUEN BERRI EMATEA.
  3. ONARTZEA AUZOETAKO JAIAK DIRUZ LAGUNTZEKO 2023 EKITALDIARI DAGOKION DEIALDIAREN OINARRIAK.
  4. ONARTZEA PROIEKTUA AURKEZTEA OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANA 2024-2025 LAGUNTZA PROGRAMAREN DEIALDIAN.
  5. EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROA KUDEATZEKO ZERBITZU KONTRATUA ESLEITZEKO ESPEDIENTEARI HASIERA EMATEA.
  6. GALDERAK ETA ESKAERAK.