Maiatzaren 11n ohiko bilkura

2023ko MAIATZAREN 11n, osteguna, eguerdiko 14:15ean, Aramaioko Udaletxeko bilkura aretoan OHIKO BILKURA deitu da, ondoren aipatzen diren aztergaiekin.

Quorum nahikoa egon ezean, bigarren deialdia 48 ordu igaro ondoren egingo da.

 AZTERGAIAK

1.-   ONARTZEA OLETAKO ADMINISTRAZIO BATZARRAK ARAMAIOKO UDALARI EGINDAKO KUDEAKETA GOMENDIO ESKAERA, ETXEKO ETA ANTZEKO HONDAKINAK BILTZEKO ZERBITZUAK EGITEKO, ETA BAIMENDUTAKO TRATAMENDU-INSTALAZIOETARA ETA KOMUNITATEKO KONPOSTAJE-GUNEAK MANTENTZEKO ETA KONTROLATZEKO ZERBITZURA GARRAIATZEKO.

2.-   ONARTZEA GORBEIALDEKO KUADRILLARI KUDEAKETA GOMENDIOA EGITEA, ETXEKO ETA ANTZEKO HONDAKINAK BILTZEKO ZERBITZUAK EGITEKO, ETA BAIMENDUTAKO TRATAMENDU-INSTALAZIOETARA ETA KOMUNITATEKO KONPOSTAJE-GUNEAK MANTENTZEKO ETA KONTROLATZEKO ZERBITZURA GARRAIATZEKO.