Kontratazio publikoa: Nardeaga eta Pedro Ignacio Barrutia kaleak elkartzen dituen eremua irisgarri egiteko

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: Nardeaga eta Pedro Ignacio Barrutia kaleak elkartzen diren eremua guztiz irisgarri egitea, espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa du.
CPV kodea: 45233262-3.

Kontratazio plataforman atzoko egunez argitaratu zen (abenduak 2). Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, HOGEI (20) egun naturaleko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen.

Informazio gehiago, honako artxiboetan:

Albiste gehiago →