Ezohiko bilkurak martxoaren 20an eta 21ean

2024ko MARTXOAREN 20an, asteazkena, arratsaldeko 18:00etan, Aramaioko udaletxeko Bilkura aretoan EZOHIKO BILKURA deitu da, ondoren aipatzen diren aztergaiekin.

Quorum nahikoa egon ezean, bigarren deialdia 48 ordu igaro ondoren egingo da.

AZTERGAIAK

  1. 2022 EKITALDIARI DAGOKION KONTU OROKORRA ONARTZEA.
  2. ONESPENA EMATEA ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN DAGOEN HITZARMENARI, UDALEKO GIZARTE ZERBITZUAK BEHIN-BEHINEAN EMATEN JARRAITZEKO.
  3. BEHIN BETIKO ONARPENA EMATEA 9 POLIGONOKO 6 PARTZELAREN XEHETASUN AZTERKETARI.
  4. 2023KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOAREN BERRI EMATEA.
  5. PALESTINAR HERRIAREN ALDEKO MOZIOA.

 

2024ko MARTXOAREN 21ean, osteguna, goizeko 10:00etan, Aramaioko udaletxeko Bilkura aretoan EZOHIKO BILKURA deitu da, ondoren aipatzen diren aztergaiekin.

Quorum nahikoa egon ezean, bigarren deialdia 48 ordu igaro ondoren egingo da.

AZTERGAIAK

Bakarra.- EUROPAR PARLAMENTUA BERRITZEKO EGINGO DEN HAUTESKUNDE PROZESUKO HAUTESMAHAIKO KIDEEN ZOZKETA.