Euskara sustatzeko 2022ko diru-laguntza deialdia

Aramaioko Udalak euskara sustatzeko diru-laguntzak emango ditu honako bi kapitulotan banatuta:

— Euskara ikastaroak egiteagatik edota UEUko Udako Euskal Unibertsitateak antolatzen dituen ikastaroetan parte hartzeagatik. (2021-22 ikasturtean euskara ikastaroak egin dituztenei zuzenduta)
— Kanpoko zein barruko hizkuntza paisaia euskaraz sortzeagatik. Hala nola: herriko edozein establezimenduetan kanpoko errotulua edota barruko hizkuntza paisaia euskaraz soilik jartzeagatik; herriko erakunde edo taldearen webgunea euskaraz bakarrik sortzeagatik; eta abar.

 • Epea: 2022ko azaroaren 30ean amaituko da
 • Aurkeztu beharrekoa:
  • Eskaera eredu normalizatua (II.erasnkina)
  • Eskatzailearen NAren fotokopia.
  • Kontu korronte zenbakia eta titularraren izena eta abizenak.
  • Zinpeko aitorpena adieraziz ez dela 38/2003 Legearen, Diru-laguntzen Lege Orokorraren, IV Tituluan jasotako arau-hauste batengatik zigortua izan.
  • Datuak kontsultatu- egiaztatzearen kontrakotasuna (I.eranskina).
 • Informazioa osorik: https://aramaio.eus/aramaion-bizi/diru-laguntzak

Albiste gehiago →