Diputazioko garraio diru-laguntzak eskatzeko epea zabalik

Unibertsitateko eta unibertsitatetik kanpoko gazte ikasleei diru-laguntzak emateko deialdia maiatzaren 27an argitaratu ziren.

Eskabideak 2022ko ekainaren 13tik 30era bitartean aurkezku behar dira.

Unibertsitateko ikasleak:

Eskaerak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan https://e-s.araba.eus;  horretarako, eskatzaileek sartzeko ziurtagiri digitala izan beharko dute aldez aurretik (Bakq)

Era berean, Salbuespen gisa, eskatzailea ezin bada Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan sartu, pertsonalki edo behar bezala egiaztatutako ordezkari baten bidez aurkeztu ahal izango ditu eskaera eta dokumentazioa, Gazteriaren Foru Erakundeak Gasteizko Jesusen Zerbitzarien kaleko 5. zenbakian dituen bulegoetan, 12:00etatik 14:00etara. Kasu horretan, NANaren kopia konpultsatua ere aurkeztu behar da, edo itundutako udaletako erregistro orokorretan.  Horrek ez du eragozten Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritakoa bete behar izatea.

Informazio gehiago

 

Unibertsitatetik kanpoko ikasleak:

Eskaerak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan https://e-s.araba.eus;  horretarako, eskatzaileek sartzeko ziurtagiri digitala izan beharko dute aldez aurretik (Bakq)

Era berean, Salbuespen gisa, eskatzailea ezin bada Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan sartu, pertsonalki edo behar bezala egiaztatutako ordezkari baten bidez aurkeztu ahal izango ditu eskaera eta dokumentazioa, Gazteriaren Foru Erakundeak Gasteizko Jesusen Zerbitzarien kaleko 5. zenbakian dituen bulegoetan, 12:00etatik 14:00etara. Kasu horretan, NANaren kopia konpultsatua ere aurkeztu behar da,  edo itundutako udaletako erregistro orokorretan.  Horrek ez du eragozten Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritakoa bete behar izatea.

Informazio gehiago