COVID-19ari aurre egiteko laguntza bereziak atera ditu Jaurlaritzak

COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko laguntzak onartu ditu Jaurlaritzak. Pertsona autonomoei (enpresaburuei eta profesionalei) zuzendutako laguntzak dira.

Aurreko apartatuan adierazitako zenbatekoa dirulaguntzen hiru lerrotan banatzen da:

  1. a) 1. Lerroa, 42.000.000 euroko zuzkidurarekin, 3.1.a) eta b) artikuluan bildutako enpresaburu indibidual eta profesional autonomoei eta entitateei zuzendua, baldin eta gehienez 3.000 euroko laguntza jaso nahi badute, 8.2.a) artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.
  2. b) 2. Lerroa, 168.000.000 euroko zuzkidurarekin, 1. Lerroan bildu gabeko enpresaburu indibidual eta profesional autonomo eta entitateetarako, baldin eta 2020an 10 milioi euro edo gutxiagoko eragiketa-bolumena izan bazuten eta sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen ez bazuten.
  3. c) 3. Lerroa, 7.997.300 euroko zuzkidurarekin, 1. Lerroan eta 2. Lerroan bildu gabeko pertsona eta entitateek egindako eskabideei erantzuteko, betiere deialdi honetan ezarritako betekizunak eta bestelako hautagarritasun-baldintzak betetzen badituzte.

 

Diru-laguntza hauen inguruko informazioa osorik kontsultatzeko:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003791 

Albiste gehiago →