Urtarrilaren 26an ohiko osoko bilkura

URTARRILAREN 26an, osteguna, arratsaldeko 19:00tan, Aramaioko Udaletxeko bilkura aretoan OHIKO OSOKO BILKURA egingo da, ondoren aipatzen diren aztergaiekin: 

  1. ONARTZEA, HALA BADAGOKIO, AURREKO BILKURETAKO AKTAK.
  2. DEKRETUEN BERRI EMATEA.
  3. AZKO-18 UDAL BIDEAREN INGURUKO ARGIPENA.
  4. UDAL LANGILEEN ORDAINSARIEN IGOERA.
  5. KZ GUNEEN ZERBITZUETARAKO HITZARMENA SINATZEA.
  6. BASO KUDEAKETA JASANGARRIKO PLANA BERRESTEA.
  7. GALDERAK ETA ESKAERAK.

Quorum nahikoa ez badago, bigarren deialdia 48 ordu igaro ondoren egingo da.