115.834,07 €-ko laguntza frontoi-kiroldegia hobetu eta handitzeko

Eusko Jaurlaritzaren Landaren eta Itsasertzaren Garapenerako eta Europar Politiketako Zuzendaritzaren 2022ko Leader Programa barruan, “udalerrietako oinarrizko azpiegitura eta zerbitzuak egin eta berritzeko laguntzak”, Aramaioko Udalak 115.834,07 euroko dirulaguntza jaso du, honako obrarako:

Aramaioko Maider Unda frontoi-kiroldegia hobetzea eta handitzea